Ortopeedi vastuvõtt

Tallinna Kesklinna Lastepolikliinik, Ravi 27, kabinet 340

Broneerige vastuvõtuaeg digiregistratuuris.Digiregistratuuris valige teenus "Ortopeedi vastuvõtt (varbad, labajalg, hüppeliiges). Seejärel aktiveerub broneerimissüsteemi kalender. 

Digiregistratuuri kasutamise probleemide korral helistage vastuvõtuaja broneerimiseks telefonil +372 53071783.

Vastuvõtuajad on teisipäeval ja neljapäeval ajavahemikus 16.00 - 20.00.

Alates 18.00 võib lastepolikliiniku välisuks olla lukus: sel juhul helistage vasakul ukse kõrval paiknevat kella ja valvur laseb teid sisse.

 

Ravijärjekorra pidamise reeglid

Ortokliinik peab ambulatoorse vastuvõtu järjekorda digitaalses broneerimissüsteemis ja päevakirurgia järjekorda Ortokliiniku infosüsteemis.

Patsient registreerib end ambulatoorse ravi järjekorda Ortokliiniku digiregistratuuris.  Vajadusel helistab patsient ambulatoorse vastuvõtu aega broneerides Ortokliiniku kodulehel avaldatud telefoninumbrile.

Operatiivse ravi näidustusel registreerib patsiendi päevakirurgia järjekorda ambulatoorse vastuvõtu käigus teda konsulteerinud arst. Operatsioonijärjekorda registreerimisel saab patsient kirjaliku teatise, mis sisaldab operatsiooni toimumise kuupäeva ja kohta, operatsiooni nimetust, operatsiooni toimumiskoha ja Ortokliiniku registratuuri telefoninumbreid, juhiseid operatsioonipäeval toitumise ja ravimite tarvitamise kohta, soovitusi haiglasse kaasavõetavate esemete kohta.

Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:

1.      Patsiendi ees-ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg

2.      Planeeritav vastuvõtu või hospitaliseerimise aeg

3.      Planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus)

4.      Patsiendi kontaktandmed

5.      Suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul)

6.      Patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev

7.      Ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette-või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus

8.      Ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust

9.      Märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Ravijärjekorras muudatuste tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul alates muudatuste tegemisest.

Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, teavitatakse patsienti teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.